Cho thuê nhiều vị trí nhà xưởng tại Bình Dương và TP.HCM!!!

Cho thuê nhiều vị trí nhà xưởng tại Bình Dương và TP.HCM!!!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
 
Phòng Xúc tiến Đầu tư – Cổng thông tin các KCN Việt Nam
Điện thoại: 08. 3824 3858 / 3857
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1. Nhà xưởng gần KCN VSIP_Bình Dương

Hình 2. Nhà xưởng gần KCN Việt Hương_Bình Dương