Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Thu nhập bình quân tăng hơn hai lần

Nhìn lại chặng đường 5 năm (2010- 2015), từ thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng hầu hết các chỉ tiêu của huyện Chương Mỹ đều cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá mạnh, công nghiệp 56,6%, dịch vụ 19% và nông nghiệp chỉ còn 24,4%. Đặc biệt với mong muốn cải thiện đời sống của người dân, kết quả so với đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người của Chương Mỹ đã từ 11,3 triệu đồng tăng lên 25,3 triệu đồng năm 2015.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản của huyện đến năm 2015 đạt giá trị khoảng 8.610 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 13,4%. Phát huy thế mạnh của vùng, Chương Mỹ đã quan tâm khôi phục, phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, đồng thời nhân cấy thêm nhiều nghề mới. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đến nay toàn huyện đã có 485 doanh nghiệp và trên 8.000 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ đang hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” của Thành ủy. Đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch về đất đai, quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi tập trung. Việc dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng được huyện Chương Mỹ cơ bản hoàn thành với 10.394,6 ha, đạt 99,5% kế hoạch thành phố giao. Ngay cả cơ cấu kinh tế nông nghiệp cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp.

So với các vùng khác, công tác xây dựng nông thôn mới của Chương Mỹ đạt được kết quả nổi bật. Toàn bộ 30/30 xã đã hoàn thành đề án, đồ án xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện. Đến nay 4 xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ có 11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 11 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-17 tiêu chí, 8 xã đạt và cơ bản đạt từ 12- 14 tiêu chí.

Xác định hạ tầng giao thông phải đi trước, Chương Mỹ cũng tập trung nguồn lực đầu tư tích cực cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong huyện. Đồng thời xây dựng mới đường trục phát triển kinh tế của huyện, các cầu trên sông Đáy, sông Bùi và giao thông nông thôn... 

Kết hợp xây và chống

Xác định yếu tố con người đóng vai trò then chốt, trong công tác tổ chức cán bộ nhiệm kỳ qua, Chương Mỹ luôn chú trọng củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng như: Đánh giá đúng thực trạng các loại hình tổ chức Đảng trong huyện, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong huyện rà soát, bổ sung quy chế làm việc, sắp xếp lại mô hình tổ chức Đảng cho phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Chương Mỹ cũng quyết liệt chỉ đạo giải quyết cơ sở Đảng có vấn đề nổi cộm, bức xúc ở 10 xã, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Ngoài ra, các quy định về công tác cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ cũng luôn được huyện thực hiện nghiêm túc, công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được coi trọng. Từ nhận thức đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ huyện luôn được căn cứ trên kết quả đánh giá năm trước và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm để xem xét.

 Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Lê Trọng Khuê khẳng định, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện về đất đai, nguồn nhân lực, trong 5 năm tới Chương Mỹ tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trên cơ sở hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các khu, cụm công nghiệp để phát triển mạnh, vững chắc kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Đối với nông nghiệp- phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa. Thương mại, dịch vụ định hướng phát triển đa dạng, mở rộng thị trường, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, làng nghề.... “Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đưa Chương Mỹ trở thành huyện phát triển mạnh về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bền vững, chất lượng cao”, ông Khuê nhấn mạnh.