VIIPIP hoàn thành thiết kế website KCN Dầu Giây

Dự kiến trong tuần này, VIIPIP sẽ hoàn tất phần chỉnh sửa lại một số nội dung  và bàn giao cho KCN Dầu Giây.