VC2: Đầu tư Khu dịch vụ Thương mại tổng hợp và Nhà ở KCN Phố Nối

VC2: Đầu tư Khu dịch vụ Thương mại tổng hợp và Nhà ở KCN Phố Nối

Khu dịch vụ Thương mại tổng hợp và Nhà ở Khu công nghiệp Phố Nối được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 14,3 ha thuộc địa phận Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.

 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dịch vụ Thương mại tổng hợp và Nhà ở KCN Phố Nối được UBND Tỉnh Hưng Yên phê duyệt theo quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 có ranh giới quy hoạch:

 

- Phía Bắc giáp đất doanh nghiệp hiện có

- Phía Nam giáp đất doanh nghiệp hiện có

- Phía Đông giáp Quốc lộ 39A mới

- Phía Tây giáp đất canh tác

 

STT

Tên loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất thương mại - dịch vụ

34.597

24,21%

2

Đất ở

21.359

15%

3

Đất cây xanh

23.941

16,75%

4

Đất giao thông và bãi đỗ xe

63.000

44,04%

Tổng diện tích

142.897

100%

 

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 416 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng công trình kiến trúc 284,8 tỷ đồng, chi phí đầu tư hạ tầng 59,43 tỷ đồng, chi phí đền bù 34 tỷ đồng, và chi phí dự phòng (10%) 37,8 tỷ đồng.